Zwrot zbyt drogiego prezentu

25 pobrań

154 wyświetleń

Formularz pisma dotyczącego zwrotu zbyt drogiego prezentu jest dokumentem, który w formalny sposób, pozwala zwrócić darczyńcy podarunek, którego wartość jest niestosowana w kontekście kontaktów biznesowych lub też wprowadza w zakłopotanie osobę obdarowywaną. Informacje, jakie powinny znaleźć się w takim piśmie to dane osoby przekazującej prezent, datę i miejsce sporządzenia dokumentu oraz dane osoby obdarowanej, która prezent, wraz z pismem zwraca. Choć forma takich dokumentów nie jest prawnie ustalona, warto wykorzystać gotowe wzory dokumentów, dostępne poniżej, które w prosty, kulturalny i zgodny z prawem sposób, pozwolą rozwiązać kłopotliwą sytuację.

Różne


Podobne wzory dokumentów