ZUS ZZP Zgłoszenie zapytania płatnika

206 pobrań

574 wyświetleń

"Pismo zawierające wnioski dowodowe - formularz ""WD"" jest dokumentem urzędowym. Tego typu druk składa się w sądzie samodzielnie lub razem z pozwem, w przypadku postępowania cywilnego. Wzory dokumentów - pism procesowych, takie jak bieżący wniosek, obowiązują na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 05.04.2012. Niniejszy wniosek obejmuje dwie strony A4 - dokument opatrzony jest szczegółową instrukcją wypełniania oraz pouczeniem

ZUS


Podobne wzory dokumentów