ZUS ZWUA

1233 pobrań

2503 wyświetleń

ZUS ZWUA składa się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznym w celu wyrejestrowania z ubezpieczeń lub zgłoszenia korekty danych wyrejestrowaniu z ubezpieczeń. Należy podać dane identyfikacyjne płatnika składek oraz dane identyfikacyjne osoby wyrejestrowanej z ubezpieczeń. W wyznaczone pola trzeba podać kod tytułu ubezpieczenia, datę oraz kod przyczyny wyrejestrowania.  Na końcu należy podpisać się pod oświadczeniem, które jest potwierdzeniem podanych danych . Płatnik oświadcza również, że jest w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za wpisanie nieprawidłowych informacji.

ZUS


Podobne wzory dokumentów