ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek

395 pobrań

1071 wyświetleń

"ZUS ZWPA - wyrejestrowanie płatnika składek jest dokumentem składanym w celu wyrejestrowania płatnika składek będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wyrejestrowania płatnika składek będącego osobą fizyczną bądź do zgłoszenia korekty danych wyrejestrowania płatnika składek. Formularz należy wypełnić zgodnie z informacjami zawartymi pod blokami, pomijając pola 03 i 04 w sekcji ""DANE ORGANIZACYJNE"". Wzory dokumentów są dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej, poniżej."

ZUS


Podobne wzory dokumentów