ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

40 pobrań

93 wyświetleń

ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze jest dokumentem, który jest składany w celu zgłoszenia okresów pracy, w których ubezpieczony wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Warunki te zostały opisane w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych. W zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze jako płatnik wysyłasz do ZUS informacje dotyczące pracowników znajdujących się w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest obowiązkowa składka na Fundusz Emerytur Pomostowych, prowadzonej przez płatnika. Wzory dokumentów dostępne są do pobrania poniżej.

ZUS


Podobne wzory dokumentów