ZUS ZRU Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej

76 pobrań

247 wyświetleń

Dane uzupełniające stron lub pełnomocników to formularz pozwalający na wskazanie dodatkowych informacji związanych ze sprawą sądową, których z różnych powodów nie udało umieścić się we właściwych pismach procesowych. Dokument ma za zadanie umożliwienie złożenia informacji innych lub uzupełniających w stosunku do pierwotnie podanych. Z powodzeniem może być wykorzystywany we wszystkich polskich instancjach sądowych. Ten i inne wzory dokumentów dostępne na naszej stronie przygotowane są zgodnie z wymogami formalnymi związanymi z załatwianiem poszczególnych spraw.

ZUS


Podobne wzory dokumentów