ZUS ZLA

3228 pobrań

8454 wyświetleń

ZUS ZLA to dokument wystawiany przez lekarza, który ma podpisaną umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zaświadczenie to wystawia się w celu usprawiedliwienia niestawienia się pracownika w miejscu pracy, wynikające z przebytej choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny.  W formularzu podaje się dane identyfikacyjne ubezpieczonego oraz określa się okres zwolnienia. Pracownik ma obowiązek dostarczyć swojemu pracodawcy ZUS ZLA w terminie 7 dniu. Jest to warunek do korzystania z świadczeń chorobowych. Za brak zaświadczenia pracownik nie otrzyma świadczeń za czas przebytej choroby.

ZUS


Podobne wzory dokumentów