ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

108 pobrań

586 wyświetleń

"ZUS ZBA służy do zgłoszenia bądź zamknięcia rachunków bankowych płatnika składek. Dokument ten jest wypełniany przez płatnika, aby zawiadomić o rachunkach bankowych płatnika, nowym rachunku bankowym, zamknięciu dotychczasowego rachunku oraz zmianie bądź korekcie danych dotyczących rachunku. Wypełniając dokument płatnik nie wypełnia pola ""DANE ORGANIZACYJNE"", reszta pól musi być wypełniona tak, jak wskazują podpisy pod kolejnymi blokami. Wzory dokumentów dostępne są na naszej stronie internetowej, poniżej."

ZUS

Popularne zapytania:

  • druk zba

Podobne wzory dokumentów