ZUS Z 15

7226 pobrań

21007 wyświetleń

ZUS Z 15 to oświadczenie do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego. Składa go osoba, która ubiega się o zasiłek opiekuńczy. W dokumencie należy podać swoje dane adresowe, Pesel oraz serię i numer dowodu osobistego.  Trzeba wskazać osobę nad którą sprawuje się opiekę oraz wypełnić oświadczenie, podając dane o zatrudnieniu, o wypłacanych zasiłkach przez członków rodziny. Na tej podstawie Zakład ubezpieczeniowy określa kwotę świadczenia. Na końcu wpisuje się numer konta bankowego, na które ma wpływać zasiłek. Wypełniony formularz składa się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS

Popularne zapytania:

  • zus z 15
  • druk zus z 15
  • druk z15 zus
  • druk zus 15 pdf
  • druki z 15 zus
  • oświadczenie ZUS Z-15
  • wzor z-15 wypisany wzor
  • zus z-15
  • formularz zus z-15
  • druki zus z15

Podobne wzory dokumentów