ZUS Np7

1010 pobrań

3478 wyświetleń

ZUS Np7 to oświadczenie do celów świadczenia rehabilitacyjnego składane do odpowiedniego oddziału Zakładu Ubezpieczenia Zdrowotnego według miejsca zamieszkania. Oświadczenie składają osoby, które pobierają zasiłek chorobowy, 6 tygodni przez zakończeniem pobierania zasiłku. Dotyczy to osób, które w dalszym ciągu nie są zdolne do wykonywania czynności związanych z pracą. Podstawą do złożenia dokumentu jest badanie lekarskie, z którego wynika, że stan zdrowia nie pozwala na powrót do pracy. Formularz podzielony jest na 3 części. Pierwszy etap dotyczy osoby ubiegającej się o świadczenie. W drugiej części podaje się informacje o ubezpieczeniu, w trzeciej  informacje o niezdolności do pracy.

ZUS

Popularne zapytania:

  • stan zdrowia
  • świadczenie
  • zus np7

Podobne wzory dokumentów