ZUS IWA Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

14 pobrań

67 wyświetleń

Jeśli nie jesteśmy w stanie pokryć wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, możemy ubiegać się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu - wystarczy zgłosić w sądzie stosowny dokument. Formularz zawiera sekcje takie jak nazwa i siedziba sądu, sygnatura akt, dane wnioskodawcy, stan rodzinny, majątek, dochody i źródła utrzymania wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, zobowiązania i stałe wydatki oraz inne istotne informacje. Wszelkie wzory dokumentów urzędowych prezentowane w naszym portalu opatrzone są pouczeniem oraz instrukcją. Oświadczenie można złożyć też jako załącznik do wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych (jeśli składamy oba wnioski jednocześnie, wystarczy jeden rzetelnie wypełniony formularz). Plik obejmuje 5 stron formatu A4 i jest dostępny w formatach DOC i PDF.

ZUS

Popularne zapytania:

  • ZUS IWA

Podobne wzory dokumentów