Złożenie prokury przez prokurenta

593 pobrań

5733 wyświetleń

Rezygnację z prokury można złożyć w dowolnym momencie, wygasa ona samoistnie, w przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, ogłoszeniu upadłości, likwidacji bądź śmierci prokurenta. U Nas znajdziesz wzory dokumentów, a w tym również złożenie prokury przez prokurenta. Jednak w myśl o przepisach przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia rezygnacji, choć obowiązek ten spoczywa na zarządzie spółki. Jeśli natomiast przedsiębiorca nie złoży rezygnacji, nie zostanie on objęty żadnymi sankcjami, nawet w przypadku, gdy jego prokura nie została jeszcze odwołana.

Podgląd dokumentu

 


 


ZŁOŻENIE PROKURY PRZEZ PROKURENTA
Ja, ..................
zamieszkały w .................. przy .................. legitymujący się dowodem osobistym seria ..................nr.................. Prokurent spółki .................. oświadczam, że dnia .................. składam prokurę ustanowioną dnia .................. przez ...................
...................................................


podpis Prokurenta


Pełnomocnictwa

Popularne zapytania:

  • odwołanie prokury
  • prokura
  • rezygnacja z prokury wz r
  • złożenie prokury przez prokurenta
  • reztgnacja z prokury wzor

Podobne wzory dokumentów