Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej

110 pobrań

497 wyświetleń

Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej jest rodzajem dokumentu, który powinniśmy składać w dziekanacie. Na karcie zgłoszeniowej powinny znaleźć się informacje takie jak: imię i nazwisko studenta, dokładna nazwa kierunku oraz realizowana przez niego specjalność. Ważne jest również zamieszczenie terminu wykonania pracy dyplomowej oraz podanie dokładnego jej tematu. Nie należy zapomnieć również o danych opiekuna pracy wraz z jego czytelnym podpisem. Inne wzory dokumentów można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Studia


Podobne wzory dokumentów