Zgłoszenie szkody

140 pobrań

460 wyświetleń

Zgłoszenie szkody to czynność, którą trzeba dokonać po zdarzeniu drogowym. Sporządza się wówczas tzw. wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, w którym uzupełnia się wszelkie informacje dotyczące wypadku/stłuczki. Podaje się dokładną datę, godzinę, miejsce, sprawców zdarzenia oraz naocznych świadków. Następnie podaje się dokładnie informację o pojazdach: dane ubezpieczonego, marka samochodu, nr rejestracyjny, nazwa zakładu ubezpieczeniowego, dane kierującego pojazdem. W dalszej kolejności określa się okoliczności zajścia oraz uszkodzenia pojazdów. Na zgłoszeniu muszą podpisać się kierowcy obu samochodów.

Różne


Podobne wzory dokumentów