Zgłoszenie robót budowlanych

452 pobrań

3100 wyświetleń

Zgłoszenia robót budowlanych powinno się dokonać w terminie nieprzekraczającym 30 dni przed ich rozpoczęciem. Aby móc je złożyć potrzebne są następujące wzory dokumentów: wypełnione zgłoszenie, oświadczenie, że możemy dysponować daną nieruchomością na cele budowlane, mapkę geodezyjną z naniesionym obiektem, projekt zagospodarowania terenu, inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie. Jeśli mamy współwłasność nieruchomości, do zgłoszenia robót budowlanych wymagana jest również zgoda współwłaścicieli nieruchomości albo zgoda zarządcy.

Podgląd dokumentu

 


 


.................., dn. ..................


Wnioskodawca:
..................


..................


.................. ..................


 


 


Kierownik Urzędu Rejonowego


w ..................


..................

 


 


 


 


 


 


Zgłoszenie robót budowlanych


 


 


W oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zgłaszam budowę


..................


 


 


........................................................


Podpis


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Załączniki:


1. szkic inwestycji


2. pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi


Budowlane

Popularne zapytania:

  • wzór zgłoszenia wykonania robót łomża
  • zgłoszenie robót budowlanych druk
  • zgłoszenie robót budowlanych wzór
  • zgłoszenie robót druk
  • jak wypełnić zgłoszenie robot budowlanych
  • wniosek zgłoszenie robót budowlanych
  • Wniosek Na Zgłoszenie Robót Budowlanych
  • zgłoszenie do budowy - druki
  • Wzór Zgłoszenia Robót Budowlanych
  • druk zgłoszenie robot budowlanych

Podobne wzory dokumentów