Zgłoszenie rejestracji działalności gospodarczej

342 pobrań

838 wyświetleń

Zgłoszenie rejestracji działalności gospodarczej to prosty dokument, za pomocą którego wnioskodawca dokonuje rejestracji planowanej przez siebie działalności gospodarczej. We wniosku wnioskodawca wskazuje swoje dane osobowe, łącznie z numerem NIP i PESEL, informacje na temat nazwy planowanej działalności gospodarczej oraz miejsca jej wykonywania, kody Polskiej Klasyfikacji Działalności, określające przedmiot działalności, a także dane opcjonalne, takie jak m.in. adres poczty elektronicznej, firmowej strony internetowej. Wniosek kieruje się do odpowiedniego miejscowo urzędu gminy, do komórki zajmującej się ewidencją działalności gospodarczej. Ten i inne wzory dokumentów, dostępne na naszej stronie, przygotowane są zgodnie z wymogami formalnymi związanymi z załatwianiem poszczególnych spraw.

Popularne zapytania:

  • działalność gospodarcza
  • formularz na działalność gospodarczą
  • wzór formularzu dokumentu o działanosc gospodarczą
  • dokumenty zgłoszenowe działalności gospodarczej
  • zgłoszenie działalności gospodarczej druk
  • dokumenty do działalności gospodarczej
  • druki do pobrania przy rejestracji działalności
  • wzór wniosku zgłoszenia działalności
  • zgłoszenie działalności gospodarczej formularz
  • formularz zgłoszenia działalności gospodarczej

Podobne wzory dokumentów