Zgłoszenie pobytu stałego

486 pobrań

1962 wyświetleń

Zgłoszenie pobytu stałego to dokument na podstawie którego zgłasza się stałe zameldowanie. Formularz ma dwie strony, które należy wypełnić drukowanymi literami, za pomocą komputera, maszyny lub ręcznie. W pierwszej części podaje się dane do zameldowania: pesel, płeć, imię, nazwisko, nazwiska rodowe, imię ojca i matki, nazwisko rodowe ojca i matki, datę i miejsce urodzenie, obywatelstwo, stan cywilny, dane małżonka,  numer dowodu tożsamości, dokument upoważniający do pobytu na obszarze RP, adres dotychczasowego pobytu stałego oraz nowego miejsca pobytu. Część drugą uzupełnia się o adres , z którego ma nastąpić wymeldowanie. Zgłoszenie musi zostać podpisane przez osobę przyjmującą dokument.

Różne

Popularne zapytania:

  • zgłoszenie pobytu stałego druk 2015
  • zgłoszenie pobytu stałego wniosek 2015
  • formularz zgloszenia pobytu stalego
  • Zgłoszenie pobytu stałewgo formularz
  • zgłoszenie pobytu stałego formularz

Podobne wzory dokumentów