Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków

82 pobrań

233 wyświetleń

Zgłoszenie wszelkich zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powstania tych zmian. Zgłoszenia dokonuje właściciel, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - inne osoby fizyczne i prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części. Zmiany należy zgłaszać właściwemu ze względu na położenie gruntu, czy budynku staroście. Wraz ze zgłoszeniem należy uiścić opłatę skarbową oraz dostarczyć dokumenty, na podstawie których nastąpi wprowadzenie zmian.

Budowlane


Podobne wzory dokumentów