Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta -rencisty-osoby uprawnionej do renty socjalnej - świadczenia przedemerytalnego/zasiłku nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

101 pobrań

442 wyświetleń

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta -rencisty-osoby uprawnionej do renty socjalnej - świadczenia przedemerytalnego/zasiłku nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest dokumentem składanym do ZUS`u. We wniosku należy zaznaczyć właściwe pole oznaczające status wnioskodawcy. Dalej należy uzupełnić dane osobowe oraz adresowe zainteresowanego. W kolejnej części należy wypisać dane członków rodziny. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej, poniżej.

ZUS

Popularne zapytania:

  • wzór pisma o ubezpieczenie członka rodziny
  • wzór wniosku zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
  • zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny druk
  • zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego formularz
  • wniosek o zgloszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
  • kwestonariusz zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowtnego członków rodziny
  • zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wzór
  • prosba o zgloszenie do ubezpieczenis
  • wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pracownika
  • wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego druk

Podobne wzory dokumentów