Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej

1622 pobrań

3853 wyświetleń

Wniosek o wydanie odpisu wyroku z uzasadnieniem jest pismem zgłaszanym do Sądu Rejonowego bądź Sądu Okręgowego. Dokument ten składa się szczególnie w sytuacjach, gdy mamy zamiar odwoływać się od takiego wyroku. Aby wniosek był skuteczny i mógł zostać rozpatrzony, należy podać dokładną sygnaturę akt sprawy. Inne ważne dane do uzupełnienia to siedziba oraz wydział sądu, a także imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania wnioskodawcy. Przykładowy druk ma objętość 1 strony A4 - podobnie jak inne wzory dokumentów z naszego portalu, można go pobrać i wydrukować, czy też edytować w dowolnym programie Office lub PDF. Zgłoszenie wniosku do sądu nie podlega opłacie.

ZUS

Popularne zapytania:

  • oświadczenie świadka wzór
  • zeznanie świadka wzór
  • świadek
  • wypełniony druk zus rp 8
  • jak wypenić druk zeznanie świadka
  • oświadczenie świadka wzór
  • sprawa
  • druk zus rp 8
  • emerytalno-rentowe
  • wypelniony wniosek zeznania świadka w sprawie emerytalno-rentowej

Podobne wzory dokumentów