Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

6280 pobrań

17237 wyświetleń

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa jest dokumentem kierowanym do danej jednostki Policji lub prokuratury w sytuacji, kiedy zostało się ofiarą przestępstwa. W dokumencie należy zawrzeć takie informacje jak dane pokrzywdzonego, dane jednostki do której zostaje złożone pismo, datę popełnienia przestępstwa oraz uzasadnienie. W uzasadnieniu należy opisać stan faktyczny oraz zachowanie sprawcy oraz ewentualne dowody na poparcie swoich twierdzeń. Do wniosku można dołączyć dokumenty, do których było odniesienie w uzasadnieniu. Wzory dokumentów są dostępne do wglądu i pobrania poniżej.

Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • zawiadomienie
  • popełnienie przestępstwa
  • jak sie pisze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
  • przestępstwo
  • wzory pism do prokuratury
  • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
  • wniosek do prokuratury
  • doniesienie do prokuratury wzory pism
  • wzór pisma do prokuratury o popełnieniu przestępstwa
  • prokuratura

Podobne wzory dokumentów