Zaświadczenie płatnika składek

1368 pobrań

5412 wyświetleń

Informacja o zawiązaniu spółki jest prostym, jednostronnicowym formularzem, składanym przez wspólników nowozawiązanej spółki cywilnej. W jednostronnicowym dokumencie należy wskazać wszystkich wspólników spółki cywilnej, a także przedmiot działalności jaki spółka będzie wykonywała. Informację składa się w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca prowadzenia działalności przez spółkę. Pod dokumentem muszą podpisać się wszyscy wspólnicy spółki. Dokument stanowi jedynie zgłoszenie do Urzędu Skarbowego faktu powołania spółki cywilnej. Wszelkie inne dane skarbowe, takie jak np. wybór formy opodatkowania, należy składać na specjalnych formularzach Urzędu Skarbowego. Wzory dokumentów zamieszczono poniżej.

ZUS

Popularne zapytania:

  • PŁATNIK
  • wzór zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu
  • druk. zaświadczenie platnika składek
  • za%u015Bwiadczenie o podleganiu ubezpieczeniu rentowe
  • zaświadczenie o pobieraniu zasiłku chorobowego druki
  • zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu - płatnik
  • zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu wzór
  • oświadczenie o podstawie wymiaru składek
  • zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zus
  • wzór zaświadczenia o ubezpieczeniu rentowym

Podobne wzory dokumentów