Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

4125 pobrań

24505 wyświetleń

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków wystawia pracodawca na wniosek pracownika. Niezależnie od przeznaczenia dokumentu (załącznik do wniosku o kredyt, o przyjęcie dziecka do przedszkola etc.) zaświadczenie powinno zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację pracownika i pracodawcy oraz informacje o charakterze zatrudnienia i osiąganych przez pracownika zarobkach. W zaświadczeniu przyjęło się podawać średnią zarobków z trzech ostatnich miesięcy. Wzory dokumentów, łącznie z zaświadczeniem o zatrudnieniu i wysokości zarobków, można pobrać poniżej.

Podgląd dokumentu


.................. ..................r.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Niniejszym zaświadczam, że ..................


zam. w .................. przy..................,nr PESEL ..................,

..................

jest zatrudniona w ..................


na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony od dnia ..................r. do dnia ..................r.


na stanowisku ..................


ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem z okresu ostatnich sześciu miesięcy
w wysokości .................. zł brutto.

..................

Wynagrodzenie powyższe .................. zajęciu w kwocie miesięcznie ..................zł


od dnia ..................r.do dnia ..................r.

..................

Pracownik .................. się w okresie .................. umowy o pracę.

Praca

Popularne zapytania:

  • zaświadczenie o zarobkach
  • druki zaświadczeń o zarobkach
  • druk zaświadczenia o zarobkach
  • zaświadczenie o zarobkach wzór
  • zaświadczenie o zarobkach druki
  • zaswiadczenie o zarobkach
  • wzór zaświadczenia o zarobkach
  • zaświadczenie o zatrudnieniu
  • druk zaświadczenie o zarobkach
  • zarobki

Podobne wzory dokumentów