Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP

7326 pobrań

12415 wyświetleń

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP należy wystawić każdemu pracownikowi po odbyciu szkolenia. Zaświadczenie należy dołączyć do akt osobowych pracownika. Zasady przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy określa szczegółowo rozporządzenie Ministra Gospodarki i Przemysłu. Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie BHP jeszcze przed przystąpieniem do pracy, w trakcie trwania zatrudnienia konieczne jest organizowanie regularnych szkoleń okresowych. Wzory dokumentów, łącznie z zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia BHP, można pobrać poniżej.

Różne

Popularne zapytania:

  • ukończenie kursu
  • szkolenie bhp
  • BHP
  • szkolenie
  • zaświadczenie bhp dla pracujących na wysokości dla pracodawców wzór
  • druki szkoleń bhp
  • druk szolenia bhp
  • druki szkolenia bhp
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp
  • druk zaświadczenia o szkoleniu bhp

Podobne wzory dokumentów