Zaświadczenie o statusie studenta

6017 pobrań

17627 wyświetleń

Zaświadczenie o statusie studenta jest dokumentem, który może zostać wydany przez uprawnioną do tego osobę na Uczelni Wyższej. Aby dokument został wypełniony poprawnie, powinien zawierać dane takie jak: dokładne dane osobowe studenta, a także dokładne dane Uczelni Wyższej: pełna nazwa Uczelni, wydział, kierunek oraz specjalność, na jaką został przyjęty student. Należy również umieścić na końcu dokumentu podpis oraz pieczęć osoby do tego uprawnionej. Inne wzory dokumentów można znaleźć pod adresem internetowym poniżej.

Studia

Popularne zapytania:

  • zaświadczenie do pracy ze jest się studentem
  • zaświadczenie że studiuje
  • oswiadczenie ze jestem studentem
  • zaświadczenie statusie studenta
  • oświadczenie ze jestem studentem
  • zaswiadczenia dla studenta
  • oswiadczenie do pracy o statusie studenta
  • zaświadczenie potwierdzające że jestem studentką
  • oswiadczenie o statusie studenta
  • zaswiadczenie o statusie studenta

Podobne wzory dokumentów