Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

184 pobrań

605 wyświetleń

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie to pismo kierowane do Krajowego Rejestru Karnego w celu uzyskania danych o osobie, która posiada swoją kartotekę w rejestrze. Wniosek należy złożyć w Punkcie Informacji dołączając potwierdzenie wpłaty w wysokości 30 zł.  W dokumencie trzeba podać imię, nazwisko oraz dane adresowe osoby kierującej wniosek, następnie należy przedstawić dane osoby o której chce się uzyskać informacje, wskazując postępowanie, które wymaga uzyskania tych informacji. W następnych punktach wniosku zaznacza się rodzaj danych, które chce się uzyskać, wybierając:  kartotekę karną, kartotekę nieletnich lub kartotekę osób pozbawionych wolności oraz poszukiwanych listem gończym.

Pisma procesowe


Podobne wzory dokumentów