ZAP-3 - od 1 stycznia 2012 r.

1127 pobrań

4463 wyświetleń

Dokument ZAP-3 jest formularzem podatkowym ważnym od 01.01.2012 roku. Jest to zgłoszenie aktualizacyjne osoby będącej osobą fizyczną, która jest podatnikiem. Prawidłowo wypełnione zgłoszenie powinno zawierać informacje takie jak: identyfikator podatkowy numer PESEL, miejsce złożenia zgłoszenia, dane składającego (w tym dane identyfikacyjne oraz aktualny adres zamieszkania, kontakt oraz numer rachunku). Ponadto należy zamieścić również podpis lub dane oraz podpis osoby reprezentującej składającego. Inne wzory dokumentów można znaleźć na naszej stronie internetowej.

NIP

Popularne zapytania:

  • darmowy aktywny druk zap 3
  • zgłoszenie
  • druki zap-3 do pobrania
  • zap 3 aktywne druki
  • urzad skarbpowy wałbrzych wnioski zap-3
  • formularz zap-3
  • zap 3
  • oswiadczenie zap 3
  • urząd skarbowy zap-3
  • zap-3

Podobne wzory dokumentów