Załącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego

100 pobrań

460 wyświetleń

Składając do ZUS`u wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego należy dołączyć do niego załącznik, a następnie komplet złożyć w odpowiedniej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dokument jest wypełniany przez wnioskodawcę. Należy w nim wypełnić pola dotyczące danych osobistych (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz datę urodzenia) i informacje dotyczące placówek, w których przebiegało leczenie wnioskodawcy. Opcjonalnie można wpisać dane lekarza prowadzącego kurację. Wzory dokumentów można pobrać poniżej.

ZUS


Podobne wzory dokumentów