Wypowiedzenie umowy zlecenia przez zleceniodawcę

1539 pobrań

13176 wyświetleń

"Kodeks cywilny przewiduje, że zleceniodawca może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę zlecenia. Jedynym warunkiem jest zapłata zleceniobiorcy części wynagrodzenia za jego dotychczas wykonaną pracę. Aby ułatwić tego typu procedurę, zamieszczamy formularz - szablon takiego wypowiedzenia. Wystarczy nanieść dane, takie jak określenie zleceniodawcy oraz zleceniobiorcy, data sporządzenia dokumentu, a także numer umowy zlecenie oraz datę jej zawarcia. Wypowiedzenie należy też czytelnie podpisać. Podobnie jak inne wzory dokumentów z kategorii ""Praca - wypowiedzenia"", druk można pobrać na dysk w formacie PDF (1 strona A4) lub wypełnić online jego interaktywną wersję."

Podgląd dokumentu

 


.................., ..................r.


 


 


Zleceniodawca:


..................


..................


.................. ..................


..................

Zleceniobiorca:


..................


..................


.................. ..................


 


 


 


..................

WYPOWIEDZENIE UMOWY ZLECENIA


 


 


Niniejszym wypowiadam umowę nr.................. zawartą dnia .................. r. pomiędzy..................zlecenie) a


..................


 


 


 


Z poważaniemPraca

Popularne zapytania:

  • wypowiedzenie umowy zlecenia
  • rozwiązanie umowy zlecenie wzór
  • wypowiedzenie umowy zlecenia wzór
  • wzór wypowiedzenia umowy zlecenie
  • wypowiedzenie umowy zlecenie wzór
  • wzór wypowiedzenia umowy zlecenia
  • rozwiązanie umowy zlecenia wzór
  • wypowiedzenie umowy zlecenia wzór pdf
  • wypowiedzenie umowy zlecenia przez zleceniobiorcę
  • wypowiedzenie umowy zlecenia wzór doc

Podobne wzory dokumentów