Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony

3031 pobrań

24191 wyświetleń

O ile w umowie o pracę zawartej na czas określony strony stosunku pracy nie zawarły zapisów dopuszczających możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia, wypowiedzenie takiej umowy co do zasady jest nieskuteczne i nosi znamiona wadliwego rozwiązania prawnego. Zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę, w tym umów na czas określony, regulują przepisy Kodeksu pracy. Wadliwe pod względem prawnym rozwiązanie umowy o pracę na czas określony, jest podstawą do dochodzenia roszczeń przed sądem. Aktualnie obowiązujące wzory dokumentów można pobrać poniżej.

Podgląd dokumentu


..................dnia .................. r.Pracodawca:


..................


..................


.................. ..................


Pracownik:


..................


..................


.................. ..................
..................

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony
Wypowiadam umowę o pracę zawartą na czas określony dnia .................. r. w .................. pomiędzy .................. a ...................


..................

Informuję jednocześnie, że dwutygodniowy okres wypowiedzenia upływa dnia .................. r.Ponadto informuję, że przysługuje .................., w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, prawo do wniesienia odwołania do Sądu Pracy- ....................................Z poważaniem
Praca

Popularne zapytania:

  • rozwiązanie
  • wzór wypowiedzenia umowy o pracę
  • wzór wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony
  • wzór wypowiedzenia dwutygodniowego
  • wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony wzór
  • wypowiedzenie umowy o praqce na czas określony druk
  • zwolnienie z pracy wzór
  • wypowiedzenie umowy na czas określony wzór
  • druk wypowiedzenia umowy o prace
  • wzor wypowiedzenia umowy o prace hr

Podobne wzory dokumentów