Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

1196 pobrań

11180 wyświetleń

Prawo do wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia przysługuje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Zasady składania wypowiedzeń i rozwiązywania stosunku pracy regulują przepisy Kodeksu pracy. Jeśli to pracodawca wypowiada umowę, musi zawrzeć w wypowiedzeniu dwie istotne informacje. Pierwszą z nich jest przyczyna rozwiązania umowy, drugą pouczenie o możliwości odwołania się do Sądu Pracy. Wzory dokumentów, w tym wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, można pobrać poniżej.

Podgląd dokumentu

 


.................. dnia.................. r.
Pracodawca


..................


..................


.................. ..................
..................

Pracownik:


..................


..................


.................. ..................
 


 


Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia


 


..................

Wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia .................. r. w .................. pomiędzy .................. a ...................


 


Informuję równocześnie, że okres wypowiedzenia upływa dnia ..................r.


 


Przyczyną wypowiedzenia jest:


..................


..................

Jednocześnie informuję, że przysługuje .................., w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, prawo do wniesienia odwołania do Sądu Pracy- ..................


 


 


 


 


z poważaniem


 Praca

Popularne zapytania:

  • wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
  • wzory wypowiedzeń umowy o pracę przez pracodawcę
  • druk wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
  • wypowiedzenie przez pracodawcę
  • WYPOWIEDZENIA UMOWY PRZEZ PRACODAWCĘ Z ZACHOWANIEM OKRESU WYPOWIEDZENIA - ART. 30 &1, PKT 2 KODEKSU PRACY
  • wzór rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę
  • wypowiedzenie pracy przez pracodawcę
  • wypowiedzenie umowy przez pracodawcę
  • wzór rozwiązania umowy o preacę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
  • rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wzór

Podobne wzory dokumentów