Wypowiedzenie umowy o dzieło przez zamawiającego

325 pobrań

3086 wyświetleń

Wypowiedzenie umowy o dzieło jest wypowiedzeniem umowy cywilno – prawnej. Może je złożyć zarówno zamawiający, jak i wykonawca dzieła. W razie wypowiedzenia umowy o dzieło dokonanego przez zamawiającego podmiot zamawiający musi liczyć się z koniecznością wypłaty wynagrodzenia. Wynagrodzenie może zostać pomniejszone o wartość tych nakładów, których wykonawca nie poniósł w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy. Kwestie związane z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o dzieło regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Obowiązujące wzory dokumentów można pobrać poniżej.

Podgląd dokumentu

 ..................,dn...................r.


 


 


 


Zamawiający:


..................


..................


.................. ....................................

 


Przyjmujący zamówienie:


..................


..................


.................. ..................
..................

 


WYPOWIEDZENIE UMOWY O DZIEŁO


 


 


Niniejszym wypowiadam umowę nr .................. zawartą dnia ..................r. pomiędzy.................. a ..................


..................

Uzasadnienie


..................


 


 


Z poważaniem
.....


Praca

Popularne zapytania:

  • odstąpienie umowa o dzieło przez przyjmującego wzór
  • wypowiedzenie umowy o dzieło wzórwypowiedzenie umowy o dzieło wzór
  • wypowiedzenie umowy o dzieło druk
  • rozwiązanie umowy o dzieło wzór
  • umowa o dzieło długoterminowa rozwiązanie
  • wypowiedzenie umowy o dzieło
  • odstąpienie umowa o dzieło wzór
  • rezygnacja z umowy o dzieło statystowanie
  • wypowiedzenie umowy o dzieło przez zamawiającego
  • wypowiedzenie umowy o dzieło wzór

Podobne wzory dokumentów