Wypowiedzenie umowy najmu

6489 pobrań

34590 wyświetleń

Wypowiedzenie umowy najmu może być złożone w wypadku wypowiedzenia umowy najmu, która została zawarta na czas nieoznaczony. Wypowiedzenie może być złożone przez obie strony, tj. najemcę bądź wynajmującego, ale muszą być w niej zawarte odpowiednie terminy wypowiedzenia. W umowie należy umieścić dane najemcy oraz wynajmującego, dane lokalu którego dotyczy umowa, datę wejścia wypowiedzenia w życie oraz uzasadnienie powodu wypowiedzenia umowy. Wzory dokumentów do wglądu są możliwe do pobrania poniżej.

Podgląd dokumentu


 


.................., ..................r.Najemca


..................


..................


.................. ..................


Do:


Wynajmujący


..................


..................


.................. ..................


..................

Wypowiedzenie umowy najmu


 


 


Na podstawie art. 673 Kodeksu cywilnegoNieruchomości

Popularne zapytania:

  • wypowiedzenie umowy najmu mieszkania
  • wypowiedzenie umowy najmu wzór
  • wypowiedzenie umowy najmu lokalu
  • wypowiedzenie najmu
  • rozwiązanie umowy najmu
  • umowa najmu wzór
  • Wypowiedzenie Najmu Wzór
  • wypowiedzenie umowy najmu wzór doc
  • wypowiedzenie wynajmu mieszkania
  • wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór pdf

Podobne wzory dokumentów