Wypowiedzenie umowy dzierżawy mieszkania przez wydzierżawiającego

172 pobrań

2436 wyświetleń

Wypowiedzenie umowy dzierżawy mieszkania przez wydzierżawiającego jest dokumentem, który może złożyć wydzierżawiający, w celu zakończenia trwającej umowy dzierżawy. Tym samym musi on poinformować dzierżawcę, od kiedy wypowiedzenie wchodzi w życie, zachowując określone umową terminy. W dokumencie, wydzierżawiający musi zamieścić dane osobowe swoje oraz dzierżawcy, datę zawarcia umowy dzierżawy, adres mieszkania podlegającego dzierżawie oraz uzasadnienie powodu zakończenia umowy. Wzory dokumentów do wglądu są możliwe do pobrania poniżej.

Podgląd dokumentu


.................., ..................r.


Wydzierżawiający


..................


..................


.................. ..................


 


Do:


Dzierżawca


..................


..................


.................. ..................


..................

 


Wypowiedzenie umowy dzierżawy mieszkania


 


 


Na podstawie art. 704 Kodeksu cywilnego:


wypowiadam umowę dzierżawy zawartą dnia.................. r. dotyczącą mieszkania położonego w .................. przy ul. .................. , ze skutkiem od dnia.................. r.


..................

Uzasadnienie


..................


..................

Wydzierżawiający


 


 Nieruchomości

Popularne zapytania:

  • rozwiazanie umowy dzierzawy wzór
  • wzór wypowiedzenia umowy dzierżawy
  • wypowiedzenie umowy dzierżawy lokalu przez wydzierżawiającego
  • wypowiedzenie umowy dzierżawy przez wydzierżawiającego wzór

Podobne wzory dokumentów