Wypowiedzenie najmu lokalu przez wynajmującego

437 pobrań

867 wyświetleń

Wypowiedzenie najmu lokalu przez wynajmującego to dokument potwierdzający zerwanie umowy o wynajem lokalu ze strony wynajmującego. Pismo kierowane jest do właściciela lokalu/osoby upoważnionej. Należy podać dane osobowe Wynajmującego i Najemcy. W głównej treści trzeba odnieść się do warunków umowy, na podstawie której wynajmowano mieszkanie: datę zawarcia umowy, ustalony okres wypowiedzenia.  Można także uzasadnić swoją decyzję, podając w kilku zdaniach powody. Dokument musi zostać potwierdzony podpisem wynajmującego. Najlepiej sporządzić go w dwóch egzemplarzach.

Nieruchomości

Popularne zapytania:

  • wynajem
  • wypowiedzenie umowy
  • Wypowiedzenie Umowy Najmu Wzór Przez Wynajmującego

Podobne wzory dokumentów