Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej

199 pobrań

518 wyświetleń

Wniosek o usunięcie wpisu z Krajowego Rejestru Karnego - stosownie do podstawy prawnej, Art. 106 i 107 KK, należy przedłożyć celem wykreślenia z rejestru skazanych. Wypełniony 1-stronicowy druk składa się do sądu, który wydał wyrok skazujący. Uzupełniając tego typu wzory dokumentów, wnioskodawca podaje dokładną sygnaturę akt sprawy oraz datę wydania wyroku. Dodatkowo, należy odpowiednio umotywować prośbę. Wniesienie tego typu prośby jest odpłatne - koszt 45 zł. Wykreślenie z rejestru skazanych oznacza w praktyce, że dana osoba, ubiegając się o zatrudnienie, może przedstawić zaświadczenie o niekaralności.

ZUS

Popularne zapytania:

  • wypłata
  • jak wypełnić wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej
  • wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej

Podobne wzory dokumentów