Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

20 pobrań

261 wyświetleń

Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie dodatkowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub też na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej to dokument, który osoba niepełnosprawna składa staroście właściwemu ze względu na miejsce jej rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy. Osoba niepełnosprawna może uzyskać dzięki temu dofinansowanie nawet do piętnastokrotności ogłaszanego przez ZUS wynagrodzenia przeciętnego. Dotacja ta jest przyznawana ze środków PFRON, o ile osoba niepełnosprawna nie uzyskała innych bezzwrotnych środków na te cele. Wzory dokumentów wniosków o przyznanie środków pieniężnych dla osoby niepełnosprawnej dostępne są w załączniku.

Różne


Podobne wzory dokumentów