Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

2337 pobrań

12097 wyświetleń

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przewiduje częściowe lub całkowite zwolnienie osób w trudnej sytuacji materialnej z poniesienia opłat za rozpatrzenie pozwu. Pismo procesowe, takie jak wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych składa się razem z pozwem. Jeśli chodzi o tego typu wzory dokumentów, przeznaczone są one dla osób fizycznych, jak też podmiotów prawnych - np. stowarzyszeń, niektórych rodzajów spółek. W przypadku osoby fizycznej, wymagany jest urzędowy formularz przedstawiający sytuację osobistą, rodzinną i majątkową. Szablon obejmuje jedną stronę A4 - można go pobrać i wydrukować, bądź edytować online i dopiero później zapisać na dysk.

Podgląd dokumentu


.................., dnia..................r.


 ..................


..................


....................................  

Do


Sądu Rejonowego w..................


Wydział ..................Sąd Okręgowy w ..................


Wydział ..................


 


..................

WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH


 


Wnoszę o zwolnienie.................. od kosztów sądowych w sprawie przeciwko .................. o ..................


 


..................

UZASADNIENIE


 ..................


 


 


 


 


 


....................................


 


własnoręczny podpis


 


Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych
  • wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
  • wzór pisma o umorzenie kosztów sądowych
  • jak napisać wniosek o umorzenie kosztów sądowych
  • zwolnienie z kosztów sądowych
  • zwolnienie z kosztów sądowych wzór
  • wniosek o umizenie kosztów sądowych
  • wniosek o umorzenie kosztow sadowych
  • wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wzór
  • wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych wzór

Podobne wzory dokumentów