Wniosek o zarejestrowanie pobytu

46 pobrań

261 wyświetleń

Wniosek o zarejestrowanie pobytu jest wnioskiem wykorzystywanym w związku z realizacją przepisów ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe obywateli państw Unii Europejskiej i członków ich rodzin. Postępowanie w tej sprawie ma charakter postępowania administracyjnego. Wniosek składa zainteresowany cudzoziemiec we właściwym urzędzie wojewódzkim. Rejestracja pobytu i / lub jej odmowa odbywa się w trybie decyzji administracyjnej. W razie odmowy rejestracji wnioskodawca może odwołać się do Szefa Urzędu ds Cudzoziemców. Wzory dokumentów przydatne w tym rodzaju postępowania można pobrać poniżej.

Dla cudzoziemców


Podobne wzory dokumentów