Wniosek o zapewnienie dostawy wody

1181 pobrań

2927 wyświetleń

Każda inwestycja budowalna wymaga przyłączenia obiektu do sieci wyciągowej, a więc także złożenia właściwego wniosku do podmiotu odpowiedzialnego w danej gminie za dostawę wody. Wzory dokumentów, stanowiące formularze takich wniosków wymagają podania danych wnioskodawcy i jego pełnomocnika, jeśli taki występuje, dokładnego położenia istniejącego bądź projektowanego obiektu, a także danych podmiotu, do którego kierowany jest wniosek. Dokument wymaga też podania miejsca i daty jego utworzenia oraz własnoręcznego podpisu wnioskodawcy bądź pełnomocnika. Formularz wymaga także załącznika w podstacji mapy w określonej skali. Wzór takiego wniosku dostępny jest poniżej.

Popularne zapytania:

  • wniosek o dostarczenie wody
  • wniosek o zapewnienie dostawy wody
  • dostawa wody
  • zapewnienie dostawy wody
  • wniosek o zapewnienie dostawy wody?
  • proszę o dostarczenie wody do działki budowlanej
  • wnioski o zapewnienie mediów
  • prośba o dowoz wody aqua

Podobne wzory dokumentów