Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu

658 pobrań

1243 wyświetleń

Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu jest dokumentem, który kierowany być powinien do Prezesa Sądu właściwego dla miejsca rozpoznania sprawy, który powinien w sobie zawierać kilka obowiązkowych elementów. Przede wszystkie zawrzeć w nim należy numer sprawy – sygnaturę akt, datę i miejsce sporządzenia wniosku, pełne dane wnioskodawcy, adresata wniosku, dane osoby wobec której toczy się postępowanie oraz szczegółowe objaśnienie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, uzasadniającymi wniosek. Wzory dokumentów tak sporządzone, mogę być podstawą do wyznaczenia obrońcy z urzędu, który będzie mógł reprezentować stronę przed sądem.

Popularne zapytania:

  • wniosek o obrońce z urzędu formularz

Podobne wzory dokumentów