Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu

1235 pobrań

5705 wyświetleń

Wzór dokumentu z grupy pism procesowych - wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu. Formularz przeznaczony jest dla pozwanych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i nie stać ich na opłacenie adwokata z własnej kieszeni. Wypełniając tego typu wzory dokumentów, należy podać dokładną sygnaturę akt sprawy oraz adres właściwego Sadu Rejonowego lub Okręgowego wraz z nazwą wydziału sądu, który sprawą się zajmuje, jak też dane personalne wnioskodawcy. Do takiego wniosku dołącza się zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy, a także o liczbie osób będących na jego utrzymaniu i dochodach tychże osób. Dokument w formacie PDF można edytować online, bądź od razu pobrać na dysk i wydrukować.

Podgląd dokumentu

  

.................., dnia ..................r.
Sąd Rejonowy


w ..................


Wydział ..................Sąd Okręgowy


w ..................


Wydział ..................

Sygn. akt ..................Imię, nazwisko, adres zamieszkania


..................


WNIOSEK O WYZNACZENIE OBROŃCY Z URZĘDU
Wnoszę o ustanowienie mi obrońcy z urzędu, ponieważ znajduję się w trudnej sytuacji materialnej i nie jestem w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.


..................

UZASADNIENIE
..................................................


własnoręczny podpisPisma procesowe

Popularne zapytania:

  • obrońca
  • wniosek o adwokata z urzędu wzór
  • obrońca z urzędu
  • wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu
  • wniosek o adwokata z urzędu wzór 2010
  • wyznaczenie
  • wniosek o przyznanie obroncy z urzedu
  • oświadczenie przyznanie obrońcy z urzędu
  • wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu wzór
  • prośba o obrońcę z urzędu

Podobne wzory dokumentów