Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego

85 pobrań

465 wyświetleń

W przypadku zgłoszenia do Urzędu Skarbowego informacji o sporządzeniu remanentu, Przydatne mogą okazać się wzory dokumentów. Właściwy wniosek jest sformułowane we właściwy sposób oraz zawiera wszystkie niezbędne informacje. Należy podać miejsce i datę. Następnie adres właściwego Urzędu Skarbowego. Wniosek zawiera informacje na temat daty przeprowadzenie spisu z natury. Należy także podać nazwę spółki oraz jej siedzibę. Tak wypełniony wniosek, należy niezwłocznie złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym.

ZUS


Podobne wzory dokumentów