Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych

249 pobrań

711 wyświetleń

Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych składa w ZUS osoba uprawniona do odbioru świadczenia po zmarłym emerycie lub renciście. Uprawnionymi są jedynie osoby prowadzące ze zmarłym wspólne gospodarstwo domowe lub przyczyniające się do utrzymywania świadczeniobiorcy. Wniosek należy złożyć osobiście lub korzystając z pośrednictwa przedstawiciela ustawowego, we właściwym oddziale ZUS lub za pośrednictwem poczty. Na tej podstawie ZUS rozpoczyna odpowiednie postępowanie w sprawie. Wzory dokumentów przydatnych wnioskodawcom są do pobrania poniżej.

ZUS

Popularne zapytania:

  • zaswiadczenie o niezrealizowaniu swiadczenia
  • niezrealizowane świadczenie emerytalne

Podobne wzory dokumentów