Wniosek o wymianę lub wydanie nowego dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej

68 pobrań

129 wyświetleń

Wniosek o wymianę lub wydanie nowego dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej składa do biura Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców cudzoziemiec, który ubiega się o status uchodźcy i status ten otrzymuje. Na mocy Konwencji Genewskiej i polskich przepisów szczególnych i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, osobie takiej należy wydać dokument podróży ważny przez okres pełnych dwóch lat od daty wydania. Wzory dokumentów obowiązujących w postępowaniu z zakresu praw i obowiązków cudzoziemców przebywających na terenie RP lub starających się o uzyskanie prawa pobytu / statusu uchodźcy można pobrać poniżej.

Dla cudzoziemców

Popularne zapytania:

  • dokument podrozy genewskiej konwencji

Podobne wzory dokumentów