Wniosek o wymianę karty pobytu

571 pobrań

1912 wyświetleń

Wniosek o wymianę karty pobytu składa cudzoziemiec w trybie postępowania administracyjnego, w wydziale do spraw cudzoziemców właściwego urzędu wojewódzkiego. Wniosek należy złożyć osobiście w razie wystąpienia przesłanek skutkujących koniecznością wydania nowej karty. Mogą to być w szczególności: zmiana danych umieszczonych na karcie, zmiana wizerunku, uszkodzenie lub utrata dotychczasowego dokumentu. Wzory dokumentów używanych w postępowaniu administracyjnym, w tym wnioski związane z wykonaniem przepisów ustawy o cudzoziemcach, można pobrać poniżej.

Dla cudzoziemców

Popularne zapytania:

  • karta pobytu wzór
  • wniosek o wydanie karty pobytu dla cudzoziemca przyklad
  • wniosek o wymiane karty pobytu malopolskie
  • pobyt
  • wniosek o wydanie karty pobytu
  • karta pobytu 2015
  • wzor wniosku o karte pobytu

Podobne wzory dokumentów