Wniosek o wykreślenie z hipoteki

712 pobrań

1745 wyświetleń

Wniosek o wykreślenie hipoteki składamy poprzez złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej. Zamiast wpisu w treści żądania wnosi się o wykreślenie hipoteki, podając jej numer w księdze, imię wierzyciela, wartość przedmiotu żądania. Potrzebna jest zgoda wierzyciela hipoteki potwierdzona na piśmie. Taki dokument załącza się do wniosku i składa się w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym. Należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł.

Nieruchomości

Popularne zapytania:

  • druk wykreślenie hipoteki
  • zgoda wierzyciela na wykreślenie hipoteki wzór

Podobne wzory dokumentów