Wniosek o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

58 pobrań

206 wyświetleń

Wniosek o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego składają cudzoziemcy w Konsulacie RP na terytorium własnego kraju. Na mocy dwustronnych umów pomiędzy państwami zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego mogą uzyskać osoby, które mieszkają w strefie przygranicznej i spełniają szczególne warunki określone przepisami (m.in. nie są osobami posiadającymi odmowy wjazdu). Po uzyskaniu zezwolenia prawo pobytu w strefie przysługuje przez 60 dni od dnia przekroczenia granicy i nie dłużej niż przez 90 dni w ciągu kolejnych 6 m-cy od dnia pierwszego przekroczenia. Aktualne wzory dokumentów, łącznie z wnioskami dla cudzoziemców, można pobrać poniżej.

Dla cudzoziemców

Popularne zapytania:

  • pozwolenie na mały ruch graniczny
  • wniosek przykład mały ruch graniczny
  • wniosek o wydania zezwolenia na maly ruch graniczny
  • dokumenty do małego ruchu granicznego
  • zezwolenie w ruchu granicznym
  • wniosek o mały ruch graniczny
  • mały ruch graniczny wniosek

Podobne wzory dokumentów