Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej

81 pobrań

402 wyświetleń

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej to dokument, który powinien być kierowany do Wojewody. Wojewoda rozpatruje go z pomocą Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego. Dopiero po złożeniu i rozpatrzeniu wniosku, przeprowadzona zostaje wizytacja obiektu. Wraz z wnioskiem należy załączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, regulamin placówki, informację o sposobie jej finansowania i nie zaleganiu z płatnościami do US i ZUS. Wzory dokumentów (wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej) dostępne są poniżej.

Urząd Wojewódzki

Popularne zapytania:

  • druk dokumentu o udzelenie zgody na przeprowadzenie szkolenia

Podobne wzory dokumentów