Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

1679 pobrań

2545 wyświetleń

Udział w wyborach jest prawem każdej pełnoletniej osoby. Co do zasady głosować należy w okręgu, na terenie którego jest zameldowanie. Przebywając poza tym okręgiem również można złożyć swój głos. Wystarczy wcześniej złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Takie zaświadczenie wymaga podania swoich danych identyfikacyjnych, które pozwolą na rozpoznanie głosującego. Wniosek należy złożyć w stosownym urzędzie. Wzory dokumentów niezbędnych do uzyskania zaświadczenia do pobrania w serwisie.


Podobne wzory dokumentów